Preventivní prohlídka

Pacient je aktivně 2x v roce zván na preventivní prohlídky v pravidelných intervalech formou SMS. Při péči o dásně je pacient zván 3 x v roce. U dospělých je součástí prevence 1x ročně rentgenové vyšetření tzv. Bitewing k vyloučení skrytých kazů. Preventivně hlídáme u dětí poruchy prořezávání zubů a zajišťujeme spolupráci s ortodontistou. Zajišťujeme dispenzární péči a screening chronických onemocnění dutiny ústní. Vyzdvihujeme péči o všechny členy rodiny formou rodinného lékaře.