Vyřazení pacientů bez prevence

Pacienti, kteří se nedostavili na preventivní prohlídku v posledních 24 měsících budou automaticky vyřazeni z evidence.